Четверг, 18 июля, 2024

ПРО НАС

Портал Svoboda.ua створений на тлі державних подій активістами, які не змогли залишитися байдужими. Svoboda.ua є інформаційною платформою для розміщення та поширення інформації на різну тематику. Тут ви зможете знайти корисну і цікаву для себе інформацію про події в політиці, економіці, спорті, культурі та загалом у житті. У блогах можна почитати цікаві думки наших читачів та дописувачів.

Інформація, яка розміщується на веб-сайті, може поділятися на рубрики: політика, економіка, культура, суспільство, спорт та інші. Доцільність поділу на рубрики визначає редакція.

Редакція може визначити пріоритетні теми, які важливі для країни та редакції на даний час.

Інформаційні матеріали викладаються  українською мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Автори інформаційних матеріалів мають право на власну думку та свободу вираження поглядів (право на власні судження). Автор не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири).

Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. Оцінка діяльності публічних осіб може мати більш високий ступінь критики збоку авторів інформаційних матеріалів. Думка автора може не збігатися з думкою редакції.